Contact us
Ms. Xiaofang TANG; Dr. Gaoyun AN
Institute of Information Science
Beijing Jiaotong University
Beijing, China, 100044
Email: bfxxstxf@bjtu.edu.cn; gyan@bjtu.edu.cn
Committee


General Co-Chairs: President of IET
Prof. Qiuqi RUAN
Prof. Nallanathan ARUMUGAM     
Prof. Pingzhi FAN  
UK
China
UK
China
TPC Co-Chairs: Prof. Zhiguo DING
Prof. David W. Matolak
Prof. Bo AI
Prof. Zhangdui ZHONG
Prof. Tao TANG
Prof. Yigang CEN
Prof. Ke XIONG
Prof. Gongpu WANG
UK
USA
China
China
China
China
China
China
Technical Program Committee: Prof. Andrey S. Krylov
Prof.
Canhui CAI
Prof. Chih-Yung CHANG
Prof. Eric Gabidulin
Prof. Wencai DU
Prof. Pingyi FAN
Prof. Peter FARKAS
Prof. Lajos HANZO
Prof. Yonghong HUANG
Prof. Bingli JIAO
Prof. Shaoli KANG
Prof. Jingming KUANG
Prof. Geng-Sheng KUO
Prof. Buon Kiong Lau
Prof. Moon Ho LEE
Prof. Chengshu LI
Prof. Shaoqian LI
Prof. Jiaru LIN
Prof. Shu LIN
Prof. Jurgen Lindner
Prof. Hongbin LUO
Prof. Lizhuang MA
Prof. Garik Markarian
Prof. David MATOLAK
Prof. Kai X. Miao
Prof. Zhenjiang MIAO
Prof. David Michelson
Prof. Lyudmila MIHAYLOVA

Prof. Danijela Milosevic

Prof. Vladimir MLADENOVIC
Prof. Zhisheng NIU
Prof. John Shea
Prof. Lingling SUN
Prof. Zhili SUN
Prof. Tieniu TAN
Prof. Zhenhui TAN
Prof. Chaojing TANG
Prof. Valdemar C. da Rocha Jr.
Prof. Cheng-Xiang WANG
Prof. Fangju WANG
Prof. Gang WEI
Prof. Lei XIE
Prof. Xiang XIE
Prof. Dongfeng YUAN
Prof. Hong-Chuan YANG
Prof. Xiaohu YOU
Prof. Hongke ZHANG
Prof. Ping ZHANG
Prof. Wenjun ZHANG
Prof. Baoyu ZHENG
Prof. Xianwei ZHOU
Russia
China
China
Russia
China
China
Slovak
UK
Canada
China
China
China
USA
Sweden
Korea
China
China
China
USA
Germany
China
China
UK
USA
China
China
Canada
UK
Serbia

Serbia

China
USA
China
UK
China
China
China
UK
UK
Canada
China
China
China
China
Canada
China
China
China
China
China
China
Registration Chair: Ms. Xiaofang TANG China
Finance Chair: Prof. Gaoyun AN China
Publication Chair: Ms. Tingting LIU
UK
Local Organizing Committee: Prof. Mengqi ZHOU
Ms. Xiaofang TANG
Prof. Gaoyun AN
Email:
bfxxstxf@bjtu.edu.cn
gyan@bjtu.edu.cn

Ms. T
ingting LIU (UK)
        
© Copyright 2019
The 8th IET International Conference on Wireless, Mobile & Multimedia Networks (ICWMMN2019)